Ukrayna Dövizli Askerlik 2019

Bedelli Askerlik ve Dövizli Askerlik - Ukrayna Avukatlık ve Ukrayna Yatırım Ajansı

/Ukrayna Dövizli Askerlik 2019

UKRAYNA YURTDIŞI ASKERLİK İŞLEMLERİ 2019 – Yazı Güncellenme Tarihi : 14.02.2019

DÖVİZLE ASKERLİK

Dövizle Askerlik, Bedelli Askerliğin bir türüdür. Bedelli Askerlik, 18 yaşından büyük erkekler için zorunlu olarak yapması gereken askerlik hizmetleri için bedelini ödemesi durumunda süresinin kısalması ya da hiç askerde bulunmama amacıyla geçici veya kalıcı uygulamalardır. Bedelli Askerliğin bir türü olan Dövizle Askerlik, Türkiye dışında yaşayan veya çalışan ya da gemi adamı olan kişilerin yasal olarak toplamda 3 yıl o ülkede çalıştıklarını belgelemeleri ve son güncellenen yasalarla belirlenen 2000 euro para miktarını ya da aynı miktara denk gelen ülke parasını ödemeleri bir defaya mahsus ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ukrayna’da bedelli/dövizli askerlik yapma hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

DÖVİZLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR

Yurtdışında çalışma, oturma ya da vatandaşlık hakkına sahip, legal olarak o ülkede bulunduğunu ve Türkiye’de bulunan süreler dahil olmadan Toplamda 3 yıl çalıştığını kanıtlayan ve 2000 avro ödeyen, işçi, işveren ya da bir meslek ya da sanat icra edenler zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılırlar.

Ukrayna’da Dövizli Askerlik Şartları:

 1. Ukrayna’da yasal olarak çalışma, oturum izni ya da vatandaşlık hakkına sahip kişiler,
 2. Yabancı bandıralı gemilerde çalışan Gemi Adamları(Gemi adamları ile ilgili işlemleri yapan Odessa Konsolosluğu‘nda işlem yapacaklardır)
 3. İşçi veya İşveren statüsündeki kişiler,
 4. Türkiyede geçirdiği süreler hariç toplamda en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar,
 5. 2000 avro ücreti bir defaya mahsus ödeyenler,

dövizli askerlikten yararlanabilirler. Ukrayna’da dövizli askerlik yapmak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

DÖVİZLE ASKERLİK KANUNU

ASKERLİK KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN(Kanunun aslı için tıklayınız)

Kanun No. 7146                                                                                                  Kabul Tarihi: 26/7/2018

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan, bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

DÖVİZLİ ASKERLİK NE KADAR

26/7/2018 tarihli, 7146 kabul no‘lu kanuna göre dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak için dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını sağlayanların 2000 euro para miktarını ödemeleri gerekmektedir.

DÖVİZLİ ASKERLİK KAÇ GÜN

Dövizli askerlikten yararlanacak Türk Vatandaşlarının askere gitmesine gerek yoktur. Ancak 26 Temmuz 2018 tarihinde çıkan yasaya göre uzaktan eğitim şartı konmuştur.

YURTDIŞI ASKERLİK İŞLEMLERİ

Yurtdışında askerlik işlemleri yapmak için o ülkenin Türkiye Temsilcilikleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Yurtdışında yapılan askerlik işlemleri; Askerlik Erteleme Başvurusu(Askerlik Tecili), Dövizle Askerlik, Askerlikten Muafiyet Başvurusu, Yedek Subay Adaylarının Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri, Cezalı Yükümlü İşlemleri‘dir. Ukrayna’da dövizli askerlik yapma hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

Yurtdışı Askerlik Tecil

Ukrayna’da askerlik tecili yapabileceğiniz dış temsilcilikler Ukrayna Kiev Büyükelçiliği ve Ukrayna Odessa Başkonsolosluğu‘dur. Ukrayna’da askerlik tecili yapma ve askerlik tecili belgelerini eksiksiz hazırlama hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

İşçi, İşveren, Meslek ya da Sanat Mensubu Olanlar İçin Yurtdışı Askerlik Tecili Başvurusu Gerekli Belgeler; 

 1. Oturma veya çalışma izin belgesi
 2. Çifte Vatandaşlar için Yabancı Ülke pasaportu veya Kimlik Belgesinin aslı (oturma veya çalışma izin belgesi yerine),
 3. Türk pasaportu (Çifte Vatandaşlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),
 4. 2 adet Fotoğraf.

Gemi Adamları İçin Yurtdışı Askerlik Tecili Başvurusu Gerekli Belgeler;

 1. Gemiyi işletmecisi tarafından düzenlenmiş iş sözleşmesi,
 2. Gemi adamı cüzdanını,
 3. Türk pasaportu. (Çifte Vatandaşlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),
 4. 2 adet Fotoğraf.

Aile Birleşimi Antlaşmaları Kapsamında Yabancı Bir Ülkede Kendilerine İkamet Etme ve Çalışma Hakkı Verilmesi Taahhüt Edilenler Alabilecek İçin Gerekli Belgeler:

 1. İkamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden belge,
 2. Türk pasaportu,
 3. 2 adet Fotoğraf.
 4. Müracaatlar, ikamet ve çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi, annesi, babası veya kardeşleri aracılığıyla yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda, yükümlü adına müracaat edenin oturma veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

Ukrayna Dövizli Askerlik İşçi için Gereken Belgeler

Çalışanların askerlik ertelemeleri için gereken belgeler:

 1. Pasaportun işlenmiş tüm sayfalarının 1 nüsha fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı
 3. Oturma İzni veya (Kayıt)Registratsiyon
 4. Çalışma İzni
 5. Sirketin Tüzüğü(İlk 2 ve son 2 sayfalarının bir nüsha şirket mühürlü fotokopisi)
 6. Şirketin Devlet Kayıt Belgesi
 7. Güncel ve başvuru tarihinde geçerliliği devam eden İş Kontratı
 8. Çalışma tarihlerini ve süresini gösteren işyerince şireketin antetli kağıdına tanzim edilmiş belge
 9. Fotoğraf

Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı olarak eksik ve yanlış düzenlenmiş evraklarınızın olmaması ve aksaklık yaşamamanız için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ukrayna’da eksiksiz dövizli askerlik belgeleri hazırlanması hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

Ukrayna Dövizle Askerlik İşveren için Gereken Belgeler

Ukrayna’da işveren statüsünde olup şirket sahibi olanlar için gerekli belgeler:

 1. Pasaportun işlenmiş tüm sayfalarının fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı
 3. Oturma izni veya Kayıt(Registratsyon)
 4. Şirketin Tüzüğü
 5. Şirketin Devlet Kayıt Belgesi
 6. Şirketin Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 7. Fotoğraf

Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı olarak dövizli askerlikten yararlanmak için Ukrayna’da şirket sahibi olanların dövizli askerlik sürecinde ihtiyacı olan evrakların temin edilmesi ve eksiksiz evrakların teslim edilme sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Ukrayna’da eksiksiz dövizli askerlik belgeleri hazırlanması hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68 , +38 07ELEPHANT

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik iki çeşittir. Birincisi geçici olarak zaman zaman çıkan kanunlarla belirlenen o günün şartlarında yeterlilikleri sağlayanların yararlanabildiği, askerlik süresini kısaltma ya da hiç yapmama imkanı sağlayan, bedeli ödendiği takdirde zorunlu askerlik hizmetini yapmanızı sağlayan askerliktir.

İkinci çeşidi ise dövizli askerliktir. Yurtdışında işçi, işveren ya da meslek uzmanı statüsündekilerin, Türkiye’de bulunma süreleri hariş toplamda en az 3 yıl yasal bir biçimde çalışma, otururum izninlerininden birinin bulunması ya da vatandaşlık olması durumunda, 2000 avro ödenmesi ile yapılan askerlik çeşitidir.

Toplam Süre

3 yıl

Kimler Yapabilir

Yasa ile belirlenen gereklilikleri sağlayanlar

Ukrayna'da bulunulması gereken zaman

3 yıl

Ücret

2000€

Sizlere Verebileceğimiz Hizmetler

-Pasaport çevirisinin yapılması,
-Şirket Tüzüğü yazılması,
-Şirketin Antetli Kağıdı Hazırlanması,
-Şirket Açılması,
-Çalışma İzni Alınması,
-Oturum İzni Alınması,
-Şirket Devlet Kayıt Belgelerinin Hazırlanması,
-İş Kontratı,
-Dövizli Askerlik Belgelerinin Hazırlanması,
-Askerlik Tecili Belgelerinin hazırlanması,
-Evrak Takibi

Gereken Belgeler

TC Pasaportu

Çalışma İzni

Oturum İzni

İş Kontratı

Şirket Devlet Kayıt Belgesi

Başvuranın statüsüne göre değişkenlik göstermektedir.

UKRAYNA’DA ASKERLİK İŞLEMİ YAPAN DOLANDIRICILAR

Ukrayna’da dövizli askerlik satılık bir şey değildir. Dövizli askerik yapacakların iletişime geçtiği, para karşılığında dövizli askerlik satan dolandırıcılardan uzak durmaları gerekmektedir. Ukrayna’da dövizli askerlik süreci en az 3 yıl sürmektedir.(3 yıl fiilen çalışmanız ve Ukrayna’da bulunmanız gerekmektedir)

Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı olarak dövizli askerlik sürecinizin danışmanlığına ek olarak yeminli tercümanlık, noter işlemleri, bankacılık işlemleri, muhasebe kayıtları gibi işlemlerinizde ücretimize dahil olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ukrayna Çalışma İzni

Ukrayna’da iş ya da şirket sahibi olmanız çalışma izni almanızı sağlayabilir.

Ukrayna Oturma İzni

Ukrayna’da oturma izni almanın yolları nelerdir? Devamı için tıklayınız.

Ukrayna Vatandaşlığı

Ukrayna vatandaşı nasıl olunur? Ayrıntı için yazımızı okuyunuz.

Bu Konudaki Uzmanlarımız

Ukrayna askerlik işlemlerinizi yapmak için bu alanda uzmanlarla çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu konudaki uzmanlarımızla sizlere makul fiyatlarla askerlik tecil ve dövizli askerlik belgelerinizin hazırlığını yapmaktayız.

Atakan İLDEMİR
Atakan İLDEMİR

Genel Müdür, Şehir Plancısı

SİZE DOĞRU BİLGİ VERMEK İÇİN BURADAYIZ

Sitemizdeki bütün yazılarımızın hakları korunmaktadır.

Bu yazının izinsiz kopyalanması ve başka mecralarda yayınlanması durumunda hukuki işlem başlatılacaktır.

Bütün hakları Elephant Architecture and Consulting LTD Şirketi’ne aittir.