Ukrayna Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı

Ukrayna muhasebe ve vergi sistemi - Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı

/Ukrayna Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı

UKRAYNA VERGİ VE UKRAYNA MUHASEBE SİSTEMLERİ – Yazı Güncellenme Tarihi : 11.07.2018

UKRAYNA’DA VERGİ SİSTEMİ

Ukrayna’da vergi sistemiUkrayna Vergi Kanunu(kısacası UVK) içerisinde belirlenmektedir. Ukrayna’da vergiler yerel ve devlet vergilerinden oluşmaktadır.(UVK 8.Madde) Devlet vergileri UVK tarafından belirlenir ve tüm ülkede ödenmesi zorunludur. (UVK tarafından aksi belirtilmedikçe).

Yerel vergiler yerel yönetimler tarafından kendi sınırları içerisinde oluşturulmaktadır. Ancak kullanımları UVK tarafından düzenlenmektedir. Yerel vergilerin listesi UVK‘da mevcuttur. Ancak yerel makamların Ukrayna Vergi Kanunu’nda belirtilmeyen vergileri alma hakkı yoktur. Yerel makamlar yerel vergiler için UVK’da vergi sınır oranlarında belirtilen sınırlar dahilinde tarifeler belirlemektedirler.

Ukrayna Devlet Hazinesine devlet ve yerel vergilerinin kaydetme prosedürü, Ukrayna Bütçe Kanunu tarafından düzenlenir. Ukrayna Vergi Sistemi hakkında ayrıntılı rapor ve sunumlarımız için Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA ŞİRKET VERGİ SİSTEMLERİ

Ukrayna Limited şirketi, Ukrayna Anonim şirketi, Ukrayna Şahıs şirketi farketmeksizin bütün şirketler vergiler ödemek zorundadır. Ancak vergi oranları şirket türüne ve seçilen vergi sistemine göre değişmektedir. Para ve zaman kayıplarınızı önlemek için Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı‘mız ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Sizler için şirketinizin türünü ve vergi sistemini ileriye dönük şekilde kararlaştıralım. Ukrayna’da şirket vergi sistemi üç gruptan oluşuyor. Bunlar:

 • Genel Vergi sistemi
 • Kolaylaştırılmış Vergi Sistemi
 • Avantajlı Vergi Sistemi

Her üç grubun vergi miktarı, şirketin çalıştığı alan ve yıllık gelirine göre değişiklik göstermektedir.

Vergileri kaçakçılığı yapan şirketler her yıl devlet tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca şirketinizin, rakibinizin yada çalışmak istediğiniz potansiyel ortağınızın vergi durumunu Devlet Vergi Dairesinden sizler için kontrol ediyoruz. Hizmetimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Ukrayna Genel Vergi Sistemi

Ukrayna Genel Vergi Sistemi’nde şirket %18 vergi ödemektedir. Bu vergi şirketin kârından ödenmektedir. Kârı hesaplamak için şirketin kazandığı paradan harcadığı parayı çıkarmak gerek. Bunu bu formülde görebilirsiniz:

Gelir – Gider = Kâr

Örneğin diyelim ki bir şirket 1000 $ kazandı, ama bu kazançtan 600$ gideri oldu. 

1000$ – 600$ = 400$ Demek ki şirketin kârı 400$’dır.

Yani Genel vergi sisteminde şirket %18 vergiyi 400$ ‘dan ödemek zorundadır. Yani toplamda şirket Ukrayna devletine 72 dolar vergi ödeyecektir.

Bu vergiyi şirket yılın kazancına göre yılda 1 defa veya yılın her çeyreği ödemelidir. Bir şirketin yıllık kazancı 20 Milyon grivnadan az ise yılda 1 kere vergi ödemektedir. Yıllık kazancı 20 Milyon grivnadan fazla ise yılın her çeyreği ödemek zorundadır.

ÖNEMLİ: Kazanç yoksa ve düzenli beyan edildiği takdirde şirketin vergisi ve stopajı da yoktur.(Gelir yoksa şirketin masrafı da yoktur) Gelir yok beyannamelerinde bulunmamız için bizlerle iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Ukrayna Kolaylaştırılmış Vergi Sistemi

Ukrayna kolaylaştırılmış vergi sistemi dört büyük grup için geçerlidir. Bunlar:

 1. Grup – Şahıs Şirketleri(Perakendeciler)
 2. Grup – Şahıs Şirketleri(Hizmet Verenler)
 3. Grup – Şahıs Şirketleri+LTD(Yıllık geliri <5milyon grivnadan az olanlar)
 4. Grup – Tarımsal Vergi Ödeyenler

Yukarıdaki gruplara dahil olan şirketler yılda tek vergi vermektedirler. Gruplara göre vergi oranı değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Ukrayna Avantajlı Vergi Sistemi

Avantajlı vergi sistemi sadece Küçük İşyeri Sahipleri ve Yazılım Şirketleri için geçerlidir. Bu sistemde farklı durumlara göre şirket %0 – %5 arasında vergi ödemektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA VERGİ MEVZUATI

Ukrayna Vergi Kanununda belirlenmiş iki çeşit vergi grubu mevcuttur. Bunlar arasında Devlet vergileri ve Yerel vergiler.

Ukrayna Vergi Kanunudnaki 9. Maddeye göre Devlet vergileri şunlardır:

 1. Şirket gelir vergisi – %18,
 2. KDV – %20,
 3. Özel tüketim vergisi – duruma göre değişmektedir,
 4. Kişisel gelir vergisi – %18,
 5. Çevre vergisi – değişiyor,
 6. Emeklilik vergisi – %22,
 7. Askerlik vergisi – %1,5
 8. Gümrük vergisi – Ukrayna’dan ihracat için o(sıfır) ancak ithalat duruma göre değişmektedir.

2018’de Yerel Vergiler şöyle tanımlanmıştır:

 1. Emlak vergisi – değişiyor;
 2. Tek vergi – 4 gruba göre değişiyor;
 3. Otopark vergisi – asgari ücretin %0,03-0,15 oranı;
 4. Turizm vergisi – %0,5-1.

Bu vergilerin dışında başka vergiler bulunmamaktadır. Vergiler ile ilgili ayrıntılı bilgi, rapor ve sunumlar için lütfen iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA VERGİ ORANLARI

ŞİRKET GELİR VERGİSİ

UVK(Ukrayna Vergi Kanunu)’nun “Geçici hükümleri” adlı 10. Maddesi 4. bölümünde şirket gelir vergisi oranı belirlenmiştir. Vergi oranı yıllar geçtikçe düşmüştür. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren şirketler tarafından % 18 oranında gelir vergisi ödenecektir.

Geçmiş yıllarda ise şirket gelir vergisi oranları şunlardır:

 • 01.04.2011. 31.12.2011. -% 23;
 • 01.01.2012. 31.12.2012’ye. -% 21;
 • 01.01.2013. 31.12.2013. -% 19;
 • 01.01.2015 tarihinden itibaren (2018’de geçerlidir) – 18% .

Bu vergi kâr üzerinden ödenmektedir. Maaş gelir vergilendirmesi hakkında bilgi için Ukrayna Gelir Vergisi. Şirket muhasebenizin tutulması, vergi beyanlarınızın verilmesi, vergi sistemleri hakkında rapor ve detaylı sunumlar için iletişime geçiniz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

KİŞİSEL GELİR VERGİSİ

2018 yılında Kişisel gelir vergisi oranı % 18‘dir. Kuruculara/Şirket sahiplerine ödenen yıl sonu kar payı vergilerinin oranları yıllarca değişimlere uğramıştır. Şirketin genel vergi sisteminde işlediği durumda bireysel kar payı vergi oranı % 5‘tir. (Ayrıntılı bilgi için Ukrayna yıl sonu kar payı) Eğer şirket kolaylaştırılmış vergi sistemindeyse (tek vergi mükellefi) % 9 kar payı vergi ödemektedir. Faiz, telif hakları vb. gibi diğer pasif bireysel gelirler % 18 oranında vergilendirilmektedir. Daha fazla bilgi için Ukrayna Gelir Vergisi

UKRAYNA KDV

Ukrayna’da KDV-(Katma Değer Vergisi – ПДВ(Okunuşu PDV)) %20‘dir. Ukrayna vergi kanununun 10. Madesi “KDV ödeme özellikleri” adlı 2. bölümüne göre 01.01.2011-31.12.2013 tarihleri arasında KDV oranı % 20 idi. 1 Ocak 2014’ten itibaren UVK’nun 193. Maddesinde belirtildiği gibi KDV oranı % 17 oldu. Ancak, yasa koyucu KDV oranının düşürülmesini ertelemiştir ve 2018 yılında KDV oranı hala % 20‘dir.(Ayrıntılı bilgi için Ukrayna KDV Oranı)

UKRAYNA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

Özel tüketim vergisi oranları içinde bulunduğu gruba ve grup içerisindeki kategorilere göre değişmektedir. Satışı tüketim vergisine tabi olan bir mal listesi Ukrayna devleti tarafından oluşturulmaktadır. Bu listede bu tür bazı mallar yer almaktadır:

 • Alkol(Örneğin: Bira için 1 litre için 2018 yılında 3.09 grivna, Şarap 1 litre için 8.92 grivna),
 • Sigara(1 kg tütün ve tütün mamülleri için 622.48 grivna),
 • Benzin,
 • Diğer yakıtlar ve yağlar vb.
 • Diğer

Belirli oranlara gelince, özel tüketim vergisi oranlarının hepsi ürün bazında Ukrayna Vergi Kanununda gruba ve türlere göre belirlenir.

ÇEVRE VERGİSİ

Vergi, zararlı maddeleri atmosfere atan, belirlenen yerlere veya tesislere çöp veren, radyoaktif atıkları geçici olarak depolayan veya faaliyetler sonucunda bunları alan kuruluşlarca ödenir.

Vergi miktarı, her tür kirlilik için kirlilik, kirletici madde türü ve miktarına bağlı olarak UVK’nun  243 – 248 Maddelerinde belirlenir.

EMEKLİLİK VERGİSİ

2018 yılında Emeklilik vergi oranı %22’dir. Ukrayna’da emeklilik vergisi her ay maaş yatırmadan önce ödeniyor. Bu vergi diğer iki vergi gibi(Askerlik fonu ve gelir vergisi) maaştan değil şirketten alınıyor ve brüt maaş üzerinden kesiliyor. Daha fazla bilgi için Ukrayna Emeklilik Fonu Maaş Vergi Kesinitisi

ASKERLİK VERGİSİ

Ukrayna devleti tarafından Vergi Kanunun 4 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe koyulan ek yasasına göre her çalışanın maaşından %1,5 Askerlik vergisi kesilmektedir. İlk başta geçici bir vergi olarak belirlenen Askerlik vergisi 2014 yılının sonuna kadar geçirli olmalıydı. Ama zamanla süresiz olarak uzatıldı ve kalıcı vergi olarak kabul edildi. Daha fazla bilgi için Ukrayna Askerlik Fonu Maaş Kesintisi

EMLAK VERGİSİ

2015 yılından bu yana, emlak vergisi adı altında devlet bu vergileri birleştirdi ve tek seferde konut alım-satım sırasında ödenmektedir. Bu vergiler:

 • Emlak Vergisi
 • Arazi Vergisi
 • Otomobil Vergisi

Daha fazla bilgi için Emlak Vergisi

UKRAYNA GELİR VERGİSİ

Ukrayna’da çalışanların gelir vergisi brüt maaş üzerinden %18 alınmaktadır. Şirket sahiplerinin şirketlerinden yıl sonunda aldığı kâr için(Ukrayna genel vergi sistemi‘ni seçen şirketler için) %5, şirket gelir vergisi ise %18‘dir. Ukrayna şirket gelir vergisi hakkında bilgi için Ukrayna Şirket Gelir Vergisi.

UKRAYNA KDV ORANI

Ukrayna’da her şirket KDV sistemine geçmek zorunda değildir. Ancak şirketin yıllık kazancı 1 milyon grivnayı aştığı zaman zorunlu olarak KDV sistemine geçmelidir. Bunun dışında 1 milyon grivnayı aşmayan şirket dilerse KDV’siz dilerse de KDV’li çalışabilmektedir. Bunun dışında 12 ay içinde şirketin herhangi bir geliri olmadığı zaman KDV devlet tarafından kapanıyor.

KDV şirket tarafından her ay raporlanıyor ve ödeniyor. Muhasebecilerimiz sizlere bu konuda her zaman yardımcı olabilirler. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Ukrayna devleti tarafından KDV miktarı şöyle belirlenmiştir: genellikle şirketler her ay %20 KDV ödemektedirler. Onun dışında sağlık ve ilaç sektöründe olan şirketler için KDV oranı %18′dir. Ukrayna’dan ihracat yapanlar için ise %0 KDV olarak belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi için Ukrayna KDV oranı.

UKRAYNA MAAŞ VERGİSİ

Ukrayna İş Kanunu’na göre şirkette çalışanlara maaş ay içerisinde iki defada ödenmektedir. Ayın ilk yarısında maaşın %50’sine kadar, ayın son yarısında ise geri kalan para verilmektedir.

Önemli: Maaşın ilk yarısını ödemeden önce tüm vergiler ödenir. Çalışanlarınızın maaşları, vergi ödemeleri ve şirket gelir ve giderlerinizin muhasebeleştirme süreçleri için profesyonel muhasebecilerimiz ile destek veriyoruz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Maaşın üç tane vergisi vardır:

 1. Bireysel Gelir Vergisi
 2. Askerlik vergisi
 3. Emeklilik vergisi

Ukrayna Gelir Vergisi

Ukrayna’da çalışanlardan gelir vergisi kesilmektedir. Gelir vergisinin oranı %18’dir. Bu vergi her ay çalışanın brüt maaşından şirket tarafından kesilmektedir. Yani işçiye maaşın ilk yarısını vermeden önce şirket tarafından Ukrayna devletine ödenmektedir.

Ukrayna Askerlik Vergisi

Ukrayna devleti tarafından Vergi Kanunun 4 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe koyulan ek yasasına göre her çalışanın maaşından %1,5 Askerlik vergisi kesilmektedir. Daha fazla bilgi için Ukrayna Askerlik Vergisi.

Ukrayna Emeklilik Vergisi

Ukrayna’da emeklilik vergisi her ay maaş yatırmadan önce ödeniyor. 2018 yılında Emeklilik vergi oranı %22’dir. Bu vergi diğer iki tane vergi gibi maaştan değil şirket tarafından brüt maaş(Ukrayna Asgari Brüt Maaş 3723 grivna 11 Temmuz 2018) üzerinden yatırılıyor.

Daha fazla bilgi için Ukrayna Emeklilik Maaş Vergisi.

UKRAYNA ŞİRKET KAR PAYI VERGİSİ

Ukrayna’da her yılın sonunda şirketin kazandığı para(kâr) şirkette kalabilir ya da şirket sahiplerine verilir. Yılın sonunda şirketin sahibinin kâr alması için ilk başta şirket kâr payı vergisi ödenmelidir.

Ukrayna Genel vergi sistemi ile çalışan şirket yılın sonunda parayı çıkartmak için Ukrayna devletine %5 vergi ödemelidir. Ukrayna kolaylaştırılmış vergi sistemi ile çalışan şirket ise yılın sonunda %9 kar payı vergisi ödemek zorundadır. Onun dışında şirketten para almak için %1,5 askerlik vergisini de ödemek gerekiyor.

Şirketinizin tüm muhasebe ve vergi işlemlerini Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı’nın deneyimli muhasebecileri ile yapıyoruz. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA VERGİ BORCU SORGULAMA

Ukrayna’da vergi borcu öğrenmek isteyenler için Ukrayna Vergi Dairesi’nden sizler için sorgulama yaptırıyoruz. Sizin, rakiplerinizin, ortaklarınızın, çalışan şirketinizi(gelir ve gideri olan ve aktif), çalışmayan şirketinizin(gelir ve gider yok) vergi borcunu sizler adına sorgulayalım.

Önemli: Ukrayna’da çalışmayan(aktif olmayan) şirketlerin her yıl düzenli olarak gelir ve gider yok beyannamesi vermemelerinden kaynaklı vergi borçları çıkmaktadır. Aktif olmayan şirketinizin yıllık vergi beyannamelerini, muhasebe takiplerini sizler için yapıyoruz. Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı’nın deneyimli muhasebecileri ile yanınızdayız. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ

Ukrayna’da her şirketin en az bir tane muhasebecinin olması şarttır. Muhasebeci şirketin tüm gelirlerin ve giderlerin takibi yapmaktadır. Maaş vergileri kesmekte, maaş yatırmaktadır. Ayrıca her ay ve her yılın sonunda Ukrayna Vergi Dairesine şirket muhasebe raporları vermekte ve tüm vergilerin kontrolü yapmaktadır.

Şirketinizin muhasebe işlemlerini kolaylaştırmak istiyorsanız Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı ekibinde çalışan profesyonel muhasebeciler yardımınıza gelmektedir. Mail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

UKRAYNA VERGİ BEYANNAMESİ VE MUAFİYETİ

Ukrayna’da şirketinizin vergi sistemine, işlem hacmine vb. durumlara bağlı olarak aylık ve yıllık vergi beyannameleri ve muhasebe raporları hazırlanması gerekmektedir. Bu raporlar Ukrayna Vergi Dairesi’ne verilmektedir ve arşivlenmektedir. Çalışmayan geliri ve gideri olmayan şirketlerin de gelir ve gider yok vergi beyannamelerini her yıl düzenli olarak Vergi Dairesine götürüp evrak takibi ve arşivlemesi yapmaktayızMail: info@elephantarchitecture.com Tel: +38 073 537 42 68, +38 07ELEPHANT(Whatsapp – Viber)

Süreç

Aylık ve Yıllık

Kimler Hizmet Alabilir

Ukrayna’da şirket sahibi olanlar

Toplantı

Ayda 1 defa

Ücret

100$+

Sizlere Verebileceğimiz Hizmetler

 • Ukrayna vergi sistemleri sunumları hazırlanması,
 • Vergi sistemleri raporları hazırlanması,
 • Ukrayna çalışmayan şirket vergi beyannameleri verilmesi,
 • Ukrayna gelir ve gider yok vergi beyannamesi verilmesi,
 • Ukrayna çalışan şirket aylık muhasebe raporları oluşturulması,
 • Ukrayna çalışan şirket yıllık muhasebe raporları ve evrak hazırlanması,
 • Ukrayna Rakip, ortak ve şirketlerin vergi borcu sorgulanması,
 • Ukrayna vergi borcu sorgulama,
 • Ukrayna çalışanların maaş vergileri yatırılması,
 • Ukrayna çalışanların maaşlarının yatırılması,
 • Ukrayna muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri

UKRAYNA'DA DOLANDIRICI MUHASEBECİLER

Ukrayna’da muhsabe işlemleri yaptıracakların muhasebeci olmayanlardan ve daha önce yabancılarla çalışmamış muhasebecilerden uzak durmaları gerekmektedir. Ukrayna’da vergi sistemi Türkiye’dekinden farklı işlediği için Türkiye’den sermaye getirip şirket kuracaklar veya Ukraynalı olmayanlar için kesinlikle daha önceden yabancılarla çalışmış olan Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansımızın muhasebecileri gibi uzmanlarla çalışmanızı öneriyoruz.. Aksi takdirde vergi için ağır para cezaları bulunmaktadır.

Sizden para talep edip,  muhasebe işlerinizi yapmayı anlaşmasız taahhüt eden ve gerekli makamlara vergi beyanları ile ilgilibilgilendirmelerde bulunduracak yeterliliği olmayan dolandırıcılardan kaçınmalısınız. Ukrayna Avukatlık ve Yatırım Ajansı olarak muhasebe sürecinize ek olarak yeminli tercümanlık, noter işlemleri, bankacılık işlemleri, kurumsal kimlik danışmanlığı, şirket kurulumu, çalışma ve oturum izinleri alınması gibi işlemlerinizde ücretimize dahil olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ukrayna İş Kurma

Ukrayna’da şirket kurulum işlemlerinizi yapıyoruz.

Ukrayna Şirket Banka Hesabı

Ukrayna şirket hesabı açmak ve yönet için yanınızdayız.

Ukrayna Vatandaşlığı

Ukrayna vatandaşı nasıl olunur? Ayrıntı için yazımızı okuyunuz.

Bu Konudaki Uzmanlarımız

Ukrayna’da muhasebe işlemleriniz için yabancılar konusunda uzman muhasebecilerle çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu konudaki uzmanlarımızla sizlere makul fiyatlarla muhasebe ve vergi takibi yapmaktayız.

SİZE DOĞRU BİLGİ VERMEK İÇİN BURADAYIZ

Sitemizdeki bütün yazılarımızın hakları korunmaktadır.

Bu yazının izinsiz kopyalanması ve başka mecralarda yayınlanması durumunda hukuki işlem başlatılacaktır.

Bütün hakları Elephant Architecture and Consulting LTD Şirketi’ne aittir.